Tilda Publishing
ПОЛНЫЙ КУРС
8-сабақ
КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ


1-ТАПСЫРМА
Қайырлы таң!
Қалдарыңыз қалай?


Видеоны қараңыз.
Сұрақтарға жауап беріңіз:

1. Роза Рымбаеваның отбасы олар кімдер?
2. Жоғары білімі қандай?
3. Алғашқы табысын қашан алған?
4. Пір тұтатын тұлғалары кімдер?
5. Бала тәрбиесіндегі басты қағидасы не?
6. Сүйікті фильмі қандай?
7. Басты жетістігі не?
2-ТАПСЫРМА
Найдите эти предложения и продолжите:

✔️Егер әнші болмасам, ......
✔️Балалық шақ .....
✔️Қажымай, талмай .....
✔️Бүгінгі күнім жақсы ......
3-ТАПСЫРМА
а) Ответьте на вопросы:

1. Сұхбатта марқұм деген сөз кездесті. Қазақ халқы марқұм деп кімге айтады?

2. Сіз үшін мінсіз күн дегеніміз қандай күн?

3. Сіз кімдерді пір тұтасыз?

ә) Найдите 7-8 новых слов и переведите их.
4-ТАПСЫРМА
Обратите внимание и запомните:

Суффиксы образующие прилагательные из сущ.:
Сущ. + лық/лік/дық/дік/тық/тік = ный(ное, ная) ский (ское, ская)

Музыка+лық = музыкальный
Спорт+тық = спортивный
Ұлт+тық = национальный
Классика+лық = классический

Ес - память человека
Еске түсу - вспомнить
Есіме түсті! (Я) Вспомнил(а)!
Есіме түспей тұр! (Я) Не могу вспомнить!
Есіңе сақта! (Ты) Запомни!
Есіңізге сақтаңыз! (Вы) Запомните!
Есіме сақтаймын! (Я) Запомню!
Есі дұрыс емес! Он/она не нормальный(ая)! Не в себе!
Made on
Tilda