Tilda Publishing
Учи казахский
онлайн с Qazline!


28-сабақ

1-ТАПСЫРМА
Қайырлы таң!
Бүгінгі күн жемісті өтсін!


Включите видео 1 выучите конструкцию.

ГЛАГОЛ+А/Е/Й+БЕР/БЕРІҢІЗ=продолжайте делать что-то

к твердому корню
айт+а, жаз+а, отыр+а, бар+а

к мягкому корню
бер+е, көр+е, іш+е, сүрт+е

-й после всех гласных
қара+й, сөйле+й, ұйықта+й, ойна+й

❗️ИСКЛЮЧЕНИЕ:
оқи + И + бер/беріңіз
тоқ + И + бер/беріңіз
ренж + И + бер/беріңіз
тани + И + бер/беріңіз

Мысалы:

Бұл орын сіздікі, сол үшін отыра беріңіз. Это место ваше, поэтому сидите (продолжайте сидеть).

Қазақша сериалдарды көре беріңіз. Продолжайте смотреть сериалы на казахском.

Әзірге ешкім келген жоқ, сол үшін ұйықтай беріңіз. Пока никто не пришел, поэтому спите (продолжайте спать).

Бұл өте қызық роман, оқи беріңіз. Это интересный роман, поэтому продолжайте читать.

Күнде практика жасап, қазақша сөйлей беріңіз, сонда барьер кетеді. Каждый день практикуйтесь, разговаривайте на казахском, и только тогда уйдёт барьер.

2-ТАПСЫРМА
После просмотра видео образуйте из предложенных глаголов конструкцию (во всех лицах).

Етістіктер:

Ата-анаға көмектесу, телефонмен хабарласу, суреттерге лайк басу, инстаграмда пікір қалдыру.

3-ТАПСЫРМА
Выучите фразы. Расскажите преподавателю.

Тыңдап тұрмын, айта беріңіз! Слушаю, говорите!
Осы жерде отыра беріңіз! Сидите здесь!
Осы нөмерге жаза беріңіз! Пишите на этот нөмер!
Осы кітапты оқи беріңіз! Читайте перечитывайте эту книгу!
Ала беріңіз! Берите, берите!
Сөйлей беріңіз! Говорите, говорите!
Қайталай беріңіз! Повторяйте, повторяйте!

Made on
Tilda