Tilda Publishing
Учи казахский
онлайн с Qazline!


9-сабақ

1-ТАПСЫРМА
Қайырлы таң!
Бүгінгі күн керемет өтсін!


Откройте ссылку, здесь новая грамматика.
1. Составьте 5 преложений на существительное + кейін:

Мен сериал+дан + кейін тамақ пісіремін.

2. 5 предложений на существительное + дейін:

Мен бұл курс+қа + дейін қазақ тілін білмедім.

3. 5 предложений на глагол + кейін:

Мен жұмысқа бар+ғаннан + кейін құжаттарды жіберемін.

4. 5 предложений на глагол + дейін:

Мен спортпен айналыс+қанға + дейін көп ауырдым.
2-ТАПСЫРМА
Послушайте аудио.
а) Вставьте пропущенные слова вместо точек:

-Сая, бүгін ____ не істейсің?
- ____, мүмкін қыздармен киноға барамын. Неге?
- Жай, сені ___ шақырайын деп едім. _______кейін не істейсің?
- Білмеймін, мүмкін қыздармен бір жерге ____ барамыз. Не боп қалды?
- Жай, мммм, ал _____не істейсің?
- Үйге барамын. Не болды?
- Ендеше, мен сені шай ішкеннен кейін ____ шығарып саламын. Келістік пе?
- Жарайды, келістік.

ә)Ответьте на следующие вопросы к аудио:

1. Сая жұмыстан кейін қайда барады?
2. Кинодан кейін қайда барады?
3. Шай ішкеннен кейін қайда барады?
3-ТАПСЫРМА
Откройте ссылку и расскажите о режиме дня девочки и мальчика использую конструкцию с кейін.

✔️Образец:

Қыздың күн тәртібі (режим дня девочки).
Бұл қыздың аты - Айя. Ол күнде сағат жетіде (07:00) тұрады.
Беті-қолын жуады. .......

НЕ ПУТАЕМ❗️

Сағат жетіде - в семь часов (время, во сколько)

✔️Мен сағат жетіде оянамын. Просыпаюсь в семь часов (время).
✔️Ол үйге сағат бесте келді. Он пришёл домой в пять часов.

Жеті сағат - семь часов (продолжительность времени).

✔️Мен жеті сағат ұштым. Я летел семь часов.
✔️Кино екі сағат болды. Фильм длился 2 часа.
4-ТАПСЫРМА
Суффиксы -ғы/-гі/-қы/-кі образуют от существительных и наречий прилагательное.

❗️Таң - утро, таң+ғы = утренний
❗️Жаз - лето, жаз+ғы = летний

а) Составьте предложения с новыми словами.

Таңғы - утренний
Күндізгі - дневной
Түскі - обеденный
Кешкі - вечерний
Түнгі - ночной
Бүгінгі - сегодняшний
Ертеңгі - завтрашний
Кешегі - вчерашний
Қазіргі - нынешний

ә) Ответьте на следующие вопросы:

1. Сіз әдетте таңғы жетіден кейін не істейсіз?
2. Сіз әдетте кешкі жетіден кейін тамақ ішесіз бе?
3. Сіз түнгі он екіден кейін ұйықтайсыз ба, әлде түнгі он екіге дейін ұйықтайсыз ба?
4. Сіз әдетте жұмыстан кейін не істейсіз?
5. Бұл курсқа дейін қазақ тілін оқыдыңыз ба?
5-ТАПСЫРМА
Посмотрите мультфильм:
Перескажите мультфильм преподавателю используя конструкцию кейін/дейін.
Made on
Tilda